Monday, February 06, 2017

Sebab-sebab mengapa orang suka mengumpat

Salam.

Saya tidak suka duduk bersama orang yang suka mengumpat.

Apatah lagi menjadikan mereka sebagai teman baik.

Masalah orang mengumpat ini, mereka suka menjustifikasikan tindakan mereka itu betul, untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya.

Sugar coat bagaimana pun, mengumpat jugalah.

Ceramah yang baik. 


No comments: